Produkter och tjänster > Datasäkerhet
Under de senaste åren har datasäkerhetens betydelse ökat mångfallt.

För att ni som kund ska ha en möjlighet att skydda er mot de säkerhetsrisker som finns i dagens samhälle, både internt i ert företag och hot utifrån, så erbjuder vi er olika typer av tjänster och fysiska produkter som behövs för att säkerställa att ni är up-to-date vad beträffar datasäkerhet.

Datasäkerhetstjänster:  
  • kontroll av ert interna nätverk
  • genomgång av er brandmur
  • kontroll av era pc:n
  • testar att säkerhetskopieringen fungerar
  • dokumentation
  • skolning av personalen
  • uppgörande av ert företags säkerhetspolicy
  • regelbunden uppföljning, att er säkerhetspolicy efterföljs
wgrd_logo_clr.gif
   
Datasäkerhetsprodukter:  
logo_F-Secure.gif
   
Datasäkerhetslänkar:  
arcserve-logo-black-600.png
Suomeksi Suomeksi      På svenska På svenska
Kontakt
VASA
KD-Soft
Olympiagatan 16
65100 VASA
Tel 020 7310 710
Fax 06-312 0341

HELSINGFORS
KD-Soft
Björkmankansvägen 3
02200 ESBO
Tel 020 7310 719
PC för Alla - Nyheter
Copyright 2023 KD-Soft. Design by Mokomaki. All rights reserved.